Hizmetlerimiz

Konteyner Hizmeti

  • Açık Yük ve Konteyner Gemilerine Cargo Planına Göre Yükleme  ve Boşaltma İşlemleri 
  • İstifleme
  • Parsiyel  YüklemeAcentalık Hizmeti

  • Rıhtım Rezervasyonu.
  • Gemi ve Kargo Acentalık İşlemleri.
  •  Gemi Yakıt İkmalı,
  • Gemilere Su ve Kumanya Tedariği.
  • Sağlık Hizmeti
  • Gemi ve Yük Sahiplerine On-Line Mesaj ve Rapor Hizmetleri.
  • Tüm Bunların Haricinde İhtiyaç Duyulabilecek Hizmetleri.


Gemi Operasyon Hizmetleri

Geminin liman’a geliş ve gidiş süresi içerisindeki ilgili taraflar nezdinde ( liman,Resmi otoriteler,gemi vs..) tüm yanaşma – kalkma , yükleme-boşaltma ön hazırlıkları, talep ve izin işlemlerinin yapılması, gemi ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.Başlıca detayları aşagıdaki gibidir.

• Gemi varış takibi, ilgili birimlere talepte bulunulması ve raporlanması
• Liman ve yanaşma durum takip ve raporlanması
• Varış-kalkış kontrol işlemleri
• Gümrük muhafaza işlemleri
• Polis işlemleri
• Sahil sağlık işlemleri
• Liman başkanlığı işlemleri
• Yanaşma ve kalkışta klavuz ve romorkör talepleri ve takibi
• Tahliye – yükleme hareket izinlerinin alınması
• Gemi puantaj nezaret hizmetiLiman Operasyon Hizmetleri

thal dolu-boş gelen konteynerlerin gemiden tahliyesi , istiflenmesi, sahadan kamyon’a yüklenmesi, limanda iç boşaltma yapılması, Parsiyel ambara boşaltması, konteyner iç temizlik yapılması, hasarlı konteyner tespitinin yapılması, tutanak tulması , takibi ve raporlanması hizmetleri kapsar.