Hizmetlerimiz

Konteyner Hizmeti

  • Açık Yük ve Konteyner Gemilerine Cargo Planına Göre Yükleme  ve Boşaltma İşlemleri 
  • İstifleme
  • Parsiyel  YüklemeAcentalık Hizmeti

  • Rıhtım Rezervasyonu.
  • Gemi ve Kargo Acentalık İşlemleri.
  •  Gemi Yakıt İkmalı,
  • Gemilere Su ve Kumanya Tedariği.
  • Sağlık Hizmeti
  • Gemi ve Yük Sahiplerine On-Line Mesaj ve Rapor Hizmetleri.
  • Tüm Bunların Haricinde İhtiyaç Duyulabilecek Hizmetleri.


Gemi Operasyon Hizmetleri

Geminin liman’a geliş ve gidiş süresi içerisindeki ilgili taraflar nezdinde ( liman,Resmi otoriteler,gemi vs..) tüm yanaşma – kalkma , yükleme-boşaltma ön hazırlıkları, talep ve izin işlemlerinin yapılması, gemi ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.Başlıca detayları aşagıdaki gibidir.

• Gemi varış takibi, ilgili birimlere talepte bulunulması ve raporlanması
• Liman ve yanaşma durum takip ve raporlanması
• Varış-kalkış kontrol işlemleri
• Gümrük muhafaza işlemleri
• Polis işlemleri
• Sahil sağlık işlemleri
• Liman başkanlığı işlemleri
• Yanaşma ve kalkışta klavuz ve romorkör talepleri ve takibi
• Tahliye – yükleme hareket izinlerinin alınması
• Gemi puantaj nezaret hizmetiLiman Operasyon Hizmetleri

İthal dolu-boş gelen konteynerlerin gemiden tahliyesi , istiflenmesi, sahadan kamyon’a yüklenmesi, limanda iç boşaltma yapılması, Parsiyel ambara boşaltması, konteyner iç temizlik yapılması, hasarlı konteyner tespitinin yapılması, tutanak tulması , takibi ve raporlanması hizmetleri kapsar.Konteyner Operasyon Hizmetleri
Konteynerlerin Gemiden Tahliyesi
Özet Beyan Tescili
Alt Özet Beyan Tescili
Geçiçi Kabul (Boş/Dolu)Liman Sahasından Çıkış
Çıkış İşlemi(Gemi Yükleme)
Tahliye Edilen Konteynerlerin Liman Sahasında İstiflenmesi
Supalan Konteynerlerin Araçlara Yüklenmesi
Liman Sahasında Bekleyen Konteynerlerin Boş/Dolu Kapı Çıkış Kontrolü
Liman Sahasında Boş Olarak Depoya veya Müşteriye Dolum için Gönderilen Konteynerler için araç Temini
Liman Sahasındaki İhraç Edilen Konteynerlerin
Doluma Hazır Hale Getirilmesi
Liman Sahası Dışında Yapılan veya Boş Olarak Gemiye Yüklenecek Konteynerlerin Liman Sahasıda Yüklenecek olan
Gemiye ve Gideceği Limana Göre İstiflerinin Yapılması.
BY Planının Tutulması
Tank Konteyner Taşımacılığı
K1 Belgeli Kendi Araçlarımızla Şehir içi ve Şehirler arası Nakliye Hizmetleri.
Transit İşlemleri.
Transit Aktarma İşlemleri.
İkinci İskele İşlemleri.
Gemi Acentalığı
Gümrük Kararlarının Çıkarılması.
Gemi Hesaplarının Çözümü
Dolum Yapılan Konteynere Ait İhracat Beyannamlerinin
Toplanması ve Acenta ile Konşimentoların Hazırlanması için Mutabakat Sağlanması.
Konteynerlerin Gemiye Yüklenmesi.
Çıkış Özet Beyanlarının Tescili
1972 Konteyner Sözleşmesi Çerçevesinde Her Türlü Konteyner Gümrükleme Hizmetleri